Tekst zawsze jest spójną całością, inaczej uporządkowaną strukturą – systemem znaków. Najważniejsze jest to, aby została w nim zachowana nie tylko odpowiednio stylistyka i gramatyka, ale także odpowiednia interpunkcja, które zawsze nadaje sens logiczny całemu utworu tekstowe. Sprawia, że jest on bardziej komunikatywny- łatwiejszy do zrozumienia przez czytającą dany tekst. W szczególności głębszy i merytoryczny wydźwięk tekstowi/ tekstom nadają znaki kryptograficzne, które również mogą zostać użyte do zredagowania tekstu, np. Kerning .

Co to jest Kerning oraz dlaczego ma on takie znaczenie? 

Kerning wg. definicji typograficznej jest to odległość (większa przerwa) pomiędzy kolejnymi parami liter w danym kroju, rodzaju pisma, który został zaprojektowany przez autora danego kroju (wzoru pisma). Istnieją dwa rodzaje kerningu: 

1.Metryczny (własny, stworzony przez konkretnego autora).

2.Optyczny (ustanawiający odległości na podstawie kształtu liter).

Przy czym: regulowanie dotyczy ustawienia odległości pomiędzy konkretnymi parami znaków w wyrazach, w danym kroju pisma oraz jego odmianach. Ustala się w ten sposób nie tylko same odstępy pomiędzy literami, lecz również przerwy między pozostałymi znakami ,np. litera-cyfra, cyfra-cyfra, interpunkcyjny, cyfra-znak itp. Najprościej rzecz ujmując: kerning to typograficzna korekta odstępu między literami będąca dokonywana w samym tekście, inaczej (bardziej fachowo) jest to korekta światła międzyliterowego) . Z kolei każda czcionka (font) ma swój własny kerning , Niekiedy regulowany jest on pomiędzy każdą literą oraz dla wszystkich wyrazów w tekście jest on (ten odstęp) taki sam, jednak w większości przypadków odstęp jest dopasowany do poszczególnych znaków tekstowych, aby stworzyć jedną spójna całość tekstową.

 Po co to komu, na co to komu  potrzebne ? 

Wydawać by się mogło, że temat jest zbyt błahy i nie szczególnie istotny dla nas,.
Aczkolwiek, nie mniej, nie więcej jest to tylko zjawisko optyczne, po prostu określane jako złudzenie optyczne.

[PRZYKŁAD]: 

„C a ł k o w i c i e i n a c z e jw y g l ą d a t e k s tb ę d ą c y p i s a n y w t a k i 
o t o s p o s ó b.”

Gdyby nie użyto tutaj odpowiedni ego kerning,z pewnością nasze oczy odbierałaby opacznie powyższe wyrażenie. Natomiast taką właśnie forma mogłoby zacząć się zwyczajnie nam zlewać w jeden ciąg znakowy , bądź nabrać innego znaczenia, przekazu.

Ważne: Zastosowany zabieg w tekście zwany kernigiem jest niezwykle pomocny dla osób cierpiących na różne wady wzroku wrodzone czy nabyte (mniejsze lub większe), zatem jest on właśnie  dla takich osób zbawiennym ułatwieniem. Ponieważ z wspomaga takie osoby, upraszcza im odczytywanie całego tekstu albo wybranych jego fragmentów. 

[h2] Kerning, co jest w nim takie ważne? [/h2]

Czytelność tekstu, to zawsze ważna rzecz: 
Na czytelność składa się cala masa czynników.

#1 Światło: 
Światło jest po prostu -pusta przestrzeń między przedmiotami kompozycji tekstowej. Mamy światło wewnątrz liter – litera, np.: „A” tu w środku jest „pusto”- jest to również światło między poszczególnymi literami – to ”A” oraz światło na stronie, czyli pusta przestrzeń, która z pewnością zawsze cieszy oko czytelnika, jej wyjątkowym designera (eleganckim stylem- przerwą).

#2 Kerning : (Nie) proporcjonalny.
Istnieją m.in. oraz są używane powszechnie dwa (2) rodzaje fontów, jeżeli mówimy czy piszemy w kontekście- kerningu: proportional i monospaced. 

a) W proporcjonalnym- cała sztuka polega na tym, aby w odpowiednich odległościach (przerwach) w zależności od litery stosować (różne) odstępy będące dostosowane do aktualnie używanego szyku wyrazowego w tekście lub także pojedynczych wyrazów.

b)  Z kolei w monospaced – wręcz odwrotnie, światło – utrzymywane jest na stałym jego poziomie .

[PRZYKŁAD]: 

Między nami, literami:
najbardziej dostrzegalne różnice to: przy projektowaniu znaków o prawie identycznym ich nachyleniu, np.: – A i W, A i V, L i I, I i I. Co więcej, ten sam zastosowany odstęp pomiędzy pewnymi parami liter, całkowicie nie sprawdzi się, okaże się kompletną klapą przy innych projektach tekstowych.

Ważne: Z reguły zawsze najwięcej światła zaleca się pomiędzy literami tzw. „prostymi”, zaś okrągłe litery mogą pozostać nieco bliżej siebie.

Jeżeli ktoś zawodowo zajmuje się projektowaniem i tworzeniem logotypów bądź kreowaniem profesjom, czyli składaniem gotowych do druku już książek dla wydawnictw, to wie najlepiej, o co chodzi w tej tematyce. Zresztą dla osób nieznających jeszcze tematyki kermingu jest to wskazane, aby ją poznać, zwłaszcza dla osób chcących w przyszłości zajmować się zawodowym i profesjonalnym tworzeniem tekstów.

Poprzedni wpis Następny wpis