Jeżeli spełniłeś swoje marzenie o otwarciu biznesu, posiadasz już nazwę i logo dla firmy, to przyszedł najwyższy czas na przygotowanie dokumentu o nazwie księga znaku. Czym ona właściwie jest? Dlaczego warto będzie z niej skorzystać? Z jakiego rodzaju elementów złożona jest kompletna instrukcja związana z obsługą logo? O tym w poniższym artykule. 

Projekt logo.


Co to jest księga znaku? 

Księga znaku, czyli inaczej brand books, to jedna spośród najważniejszych części spójnej wizualnej komunikacji przedsiębiorstwa. To zbiór dokładnie opracowanych zasad, jak i wytycznych używania znaków graficznych. Instrukcja obsługiwania logo, spotykana jest zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. 

Realizacja logo Bocca House

Dlaczego warto stworzyć księgę znaku? 

W pełni kompletna księga znaku jest doskonałym narzędziem marketingowym dla przedsiębiorstw, którym zależy szczególnie na zachowaniu dość spójnego wizerunku. Dzięki jej zastosowaniu można mieć pewność, iż wykorzystujące znak osoby trzecie – brand managerowie, drukarnie, graficy, którzy będą chcieli zamieścić go na wybranych materiałach, będą mieć wiedzę, jaką metodą mogą to zrobić. 

Księga znaku chroni zatem przedsiębiorstwo przed możliwymi wpadkami w zakresie projektu, jak chociażby użycie logo z odmienną czcionką, stosowanie znaku w nieodpowiedniej jakości albo zamieszczenie go na tle o złej barwie. 

Pomimo braku obowiązku posiadania opisywanej księgi znaku, jej użycie znacząco przyspiesza i ułatwia przygotowanie wszelakich reklamowych materiałów. Tym bardziej w wypadku sporych przedsiębiorstw, które korzystają z różnorodnych nośników. W efekcie może się ona przekazać na rozpoznawalność przedsiębiorstwa i jego sporą przewagę nad ewentualną konkurencją. 


Jakie elementy powinna zawierać księga znaku?

Księgi znaku, pomimo zależnej od twórcy i wymogów klienta budowy, składają się w większości przypadków z takich samych części. W każdej instrukcji obsługiwania logo winny się znaleźć niżej opisane sekcje. 

Księga znaku – Geneza logotypu

To nic innego jak geneza powstawania logo. W formie opisu, ma za zadanie wyjaśnić znaczenie konkretnego znaku – odnosząc się przy tym do źródeł inspiracji i historii przedsiębiorstwa. Umożliwia dzięki temu dużo lepsze zrozumienie zasad użycia logo. 

Realizacja logo VAO Lab

Wersja podstawowa znaku 

Wersja podstawowa znaku stanowi istotny element w zakresie wizualnej identyfikacji przedsiębiorstwa i opisu znaku. Z uwagi na projekt, może zawierać albo logotyp (logo, które opiera się wyłącznie o typografię) albo zestawienie sygnetu (część graficzna dotyczącą logo) i nazwę firmy. 

Wersje alternatywne dla znaku

W księdze znaku nie może brakować pozostałych i dopuszczonych do użytku opcji znaku. Może.to być nie tylko logo wraz z hasłem firmowym, ale też sygnet czy logo. Nie bez znaczenia są również ich monochromatyczne wersje (w jednej wybranej barwie spójnej z identyfikacją przedsiębiorstwa), jak i achromatyczne (wykonane w szarościach). 

Budowa znaku

Dział ten będzie poświęcony szczegółowemu opisowi co do budowy konkretnego znaku. Po pierwsze określa wielkość jego wszystkich elementów, jak i zachodzących pomiędzy nimi pewnych zależności. 

Tenże element, tak samo jak i sama geneza znaku, jest bardzo istotny w wypadku chęci zgłoszenia logo do Urzędu Patentowego. 

Pole ochronne i pole minimalne dla znaku 

W tej karcie księgi znaku znajduje się zaś opis pola ochronnego, czyli przestrzeni wokół logo, której nie powinno się naruszać w czasie jego stosowania. Odnosi się do innych tekstów i obiektów, które nie mogą znajdować się w tejże przestrzeni. Umożliwia zachowanie pełnej czytelności logo na każdym materiałem, na jakim będzie zastosowane. 

Pole minimalne, które nazywane jest również podstawowym, określa zaś odległość logo od krawędzi nośników i dokumentów. Podczas określania odległości używa się jednostek umownych dla kompozycji znaku, takich jak chociażby odległość między sygnetem a logotypem. Nierzadko zdarza się, iż pole ochronne tożsame jest z minimalnym polem znaku. 

Barwa znaku 

Następny z działów, musi zostać poświęcony dozwolonej barwie znaku. Jest bardzo ważny z punktu widzenia zastosowania znaku online i w druku. Kolor czcionki, logotypu, jak i sygnetu w znaku przedsiębiorstwa trzeba określić w barwnych przestrzeniach RGB i CMYK, folii ORACAL i Pantonie. Czasami konieczne będzie również określenie kolorów w systemie o nazwie RAL. 

Typografia 

Jedną spośród stron dotyczących księgi znaku, trzeba będzie poświęcić używanej w znaku typografii. Na tymże etapie określana jest rodzina użytych czcionek – nie tylko w haśle firmowym ale i w nazwie, czyli tak zwany claimie dopisany do logo. Poza wskazaniem projektu pisma, warto jest zawrzeć także wskazówki mające związek z edytowaniem tekstu. Na przykład, czy użyto kursywy albo pogrubienia. 

Opisanie typografii jest niezbędne celem zaprojektowania następnych części składowych wizualnej identyfikacji. Umożliwia konsekwentne zbudowanie wizerunku przedsiębiorstwa dzięki wykorzystaniu spójnych z firmowym znakiem elementów. 

Minimalne wymiary znaku i skalowanie 

W tej części księgi znaku określane są minimalne wymiary logo dla druku (określone w milimetrach), jak i dla monitorów (wyrażone w pikselach), pozwalające na zachwianie jego rozpoznawalności i czytelności. Trzeba przy tym wszystkim ustalić dopuszczalne minimalne rozmiary dla podstawowej wersji znaku (poziomem albo pionowej), jak i dla opcji z claimem. W czasie użytkowania logo, warto jest się trzymać wielkości wcześniej określonych. 

Zastosowanie znaku na różnorodnych tłach 

Następną spośród części księgi znaku, będzie doprecyzowanie, w jaki sposób logo może zostać zastosowane na wybranym podłożu. Ponadto powinna pojawić się także informacja na temat tego, w jakim przypadku logo może wystąpić w pełnej barwie, a kiedy można skorzystać z jego uproszczonej wersji achromatycznej albo monochromatycznej.  

Księga znaku a niedozwolone przeróbki 

Na samym końcu, chociaż na pewno nie najmniej istotny – zbiór popartych odpowiednimi przykładami zakazów, które odnoszą się do zastosowania logo. Mogą one dotyczyć zmiany barw, dodawania elementów w ochronnym polu znaku, dodania cieniowania, czy też umiejscowienia logo na nieodpowiednim tle. 

Właśnie tak wygląda temat przygotowania odpowiedniej księgi znaku. 

Dziękujemy za przeczytanie naszego wpisu. 
Miłego od One White Studio

Poprzedni wpis Następny wpis